Kontakty:
Telefón: 0907185659
Email: info@silonkovo.eu

Fakturačné údaje:
DERMAR s. r. o.
Vyšný Orlík 151
090 11 Vyšný Orlík
IČO: 53302907
DIČ:2121333071
Nie je platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo: 40990/P.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár